Innkommende forslag og innspill til kommuneplan Holmestrand kommune
SAKSINNSYN ARKIVSAK 21/11608
Til venstre i kartet finnes søkefunsjonalitet:
-Søk forslagsindeks "123","99" for å slå opp...
-Søk DokumentID "22/1234","22/9999" etc for å slå opp...
-Søk på stedsnavn...
Øverst til høyre i kartet finnes kartlags-meny
Noen lag blir først synlig når man har zoomet inn et stykke.
-Klikk på markør viser Forslagsnummer
-Klikk på flate viser utfyllende info og linker
Lag merket KP er publikumsinnspill og forslag til arbeidet med Kommuneplan. Saksinnsyn HER
Lag Rød er forslag vurdert ikke å ta med videre
Lag Grønn er forslag som skal med videre i prosessen
Lag Gul er innspill som tas med videre forutsatt avklaringer
Lag Hvit er stedfestede merknader til andre innspill
og generelle betraktninger som kan stedfestes
Fargekodene bedre forklart